Maria Carola-Bure, psykolog, terapeut och klinisk sexolog

 

Jag heter Maria Carola-Bure och är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, auktoriserad specialist i klinisk sexolog (NACS), handledare i sexologi (NACS) och handledare i psykoterapi (SAPU).. Socialstyrelsen har utfärdat legitimationerna och auktorisationen har jag erhållit av Nordic Association for Clinical Sexology.

Hos mig kan du både få handledning, psykoterapi och hjälp med sexologiska frågor. Du är välkommen att kontakta mig på mail eller telefon. För psykoterapi och sexologi är det också möjligt att kontakta mig via Emotivum.se där jag tillsammans med en grupp passionerade terapeuter erbjuder psykoterapi. 

Information om psykolog- och psykoterapeuttiteln 

När Du ska välja psykolog och/eller psykoterapeut är det viktigt att känna till information om utbildning, legitimation och titelskydd. Nedan följer en kort sammanfattning av denna information.


Psykolog- och psykkoterapeututbildningen

Den svenska psykologutbildningen omfattar 300 poäng (5 år) på universitet. För att få legitimation som psykolog krävs 12 månaders praktisk tjänstgöring (PTP) i psykologarbete under handledning av erfaren psykolog. Den svenska legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen omfattar 90 poäng (3 år på halvfart) och ges av universitet och privata utbildningsinstitut, där Universitetskanslerämbetet (UKÄ), har en granskande roll.

Legitimation

Psykologlegitimationen är en garanti för att psykologen har genomgått en av samhället godkänd utbildning och även fullgjort PTP-tjänstgöring. Psykoterapeutlegitimationen är en garanti för att psykoterapeuten har genomgått en av samhället godkänd utbildning. Socialstyrelsen utfärdar legitimation och för register över alla legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Om Du vill kontrollera om en psykolog eller en psykoterapeut har legitimation kan Du ringa till Socialstyrelsen på telefonnummer: 08-555 530 00.

Titelskydd

Titeln psykolog och psykoterapeut är skyddad inom hälso- och sjukvårdens område. Det innebär att ingen får utge sig för att vara psykolog eller psykoterapeut utan att ha legitimation i den mån det gäller undersökning, diagnostik, vård och psykologisk respektive psykoterapeutisk behandling. För sexologer finns inte detta titelskydd, men kvaliteten säkras genom en svensk och nordisk auktorisation.

Auktorisation

Att vara auktoriserad specialist i klinisk sexologi, innebär att man har fyra års, på halvfart, tilläggsstudier i sexologi/klinisk sexologi samt erhållit 120 timmar handledning. Det är både den svenska och den nordiska auktorisationskommittén som granskar ansökningarna och godkänner en. Det går endast att bli auktoriserad om du har en människovårdande utbildning på fem år som grund.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund (SP) och i Svensk Förening i Sexologi (SfS), som tillsammans med andra nordiska länder ingår i en paraplyorganisation, Nordic Association for Clinical Sexology (NACS). SfS är medlem av World Association for Sexual Health (WAS), European Federation of Sexology (EFS) samt RFSU.