Maria Carola-Bure, psykolog, terapeut och klinisk sexolog

Behandling

”Väldigt få människor kommer fram till sin sanning genom plötslig insikt. De flesta får den bit för bit,
i liten skala, genom utveckling allteftersom, som när man lägger ett svårt pussel.”
Anais Nin

Jag är sexologiskt och relationellt psykodynamiskt skolad men med kunskap i, och erfarenhet av systemiskt och kognitiv-beteende-terapeutiskt arbetssätt. Jag arbetar med symboldrama. Jag har HBTQ-kompetens. Vidare har jag lång erfarenhet av att arbeta med sexuellt avvikande intressen och hypersexualitet. Jag har 12 års erfarenhet av att ha arbetat inom såväl barn- och ungdomspsykiatri, som vuxenpsykiatri. Jag erbjuder behandling i form av psykoterapi, krissamtal, rådgivning, familje- och parsamtal. Dessa kan innefatta sexuella besvär, men också vara utan sexologisk koppling.

  • Individualterapi
  • Parterapi inkl/exkl sensualitetsträning
  • Familjesamtal
  • Gruppsamtal (både terapeutiskt och arbetslivsorienterat)