Maria Carola-Bure, psykolog, terapeut och klinisk sexolog

Föreläsningar

Föreläsningar skapas utifrån mina kompetensområden och uppdragsgivarens behov och önskemål.

Kommande:

30 november 2018, Sensualitetsträning/Parterapi. Specialistkurs i sexologi för psykoterapeuter och psykologer, Göteborgs universitet.

Historik:

Klinisk sexologi, tillsammans med psykolog Katarina Öberg, 1995, läkare och barnmorskor, Kvinnokliniken, Visby, Gotland.

Könsroller i barns fostran, 3 tillfällen 1997, personal i Barn- och utbildningsförvaltningen, Gotlands kommun.

Gruppsykologi, konflikthantering och mobbning, tillsammans med personalvetare Pelle Stenström, 2 tillfällen 1997, dagbarnvårdare, Gotlands kommun.

Föräldraskap 2000 – Relationerna Barn-Föräldrar-Personal, tillsammans med personalvetare Pelle Stenström, 5 heldagar 1998, personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen, Gotlands kommun.

Barns tidiga utveckling, 0-4 år. Sorg och olika åldrars hantering av döden, 1 heldag 1998, personal i Barn- och utbildningsförvaltningen, Gotlands kommun.

Etiska dilemman och konflikthantering, tillsammans med personalvetare Pelle Stenström, 5 heldagar 1999, personal i Barn- och utbildningsförvaltningen, Gotlands kommun.

Sexualitet och diabetes, 1999, VUB sjuksköterskor, Linköpings Universitet.

Sexualitet och stroke, 2000, Strokeföreningen, Gotland.

Sexualitet och inkontinens, 2002, VUB sjuksköterskor, Linköpings Universitet.

Det goda samspelet – går det att lära ut? 2008, Ungdomsmottagningarnas Kongress, Visby, Gotland

Parafilier, hypersexualitet, sexuella dysfunktioner, 4 tillfällen 2008 samt 2011, till personal inom Vuxenpsykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri och Socialtjänst, Gotlands kommun.

Hur blir man sexolog? 2014, tillsammans med auktoriserade sexologen Lennie Lindberg, utbildningsdag för medlemmar i Svensk Förening för Sexologi.

Sensualitetsträning/Parterapi. Klinisk sexologi fortsättningskurs, Göteborgs universitet, 2014 samt 2017.

Unga män – porr, sex och relationer. 2015, utbildningsdag för kuratorer, Ungdomsmottagningarna SESAM Huddinge.

Psykologen, Sexualiteten och Arbetet. Här och Nu. 2017, Vence, Frankrike.

Sexualitet och Samspel. 2017. Två utbildningsdagar för familjerådgivare, Mentea, Stockholm.

Sensualitetsträning/Parterapi. Specialistkurs i sexologi för psykoterapeuter och psykologer, Göteborgs universitet, 2017

Hur Bemöta ungdomars porranvändning. Två tillfällen 2017 och ett 2018. Utbildningsdag för ungdomsmottagningspersonal, Ungdomsmottagningarna SESAM City, SESAM Huddinge samt SESAM Danderyd

Allmänheten: Barns utveckling och könsskillnader, 2000, Västerhejde skola, Gotland.

Flickor och självskadebeteende, 2003, Puma ungdomsgård, Visby, Gotland.

Barn och depression, 2007, Psykiatrins dag, Visby, Gotland.