Maria Carola-Bure, psykolog, terapeut och klinisk sexolog

Handledning

Jag har lång erfarenhet av konsultation och handledning. Jag har varit konsult i sju år för arbetslag inom barnomsorgen, har handlett psykologpraktikanter, PTP-psykologer, pedagogisk personal, vårdpersonal och AT-läkare inom skola&barnomsorg, psykiatrin, ungdomsmottagningar och Studenthälsan. Jag handleder sexologer som söker bli auktoriserade sådana och är med i en nordisk styrgrupp för handledning inom klinisk sexologi. De senaste åren har jag varit handledare på ett flertal ungdomsmottagningar, inom rättspsykiatrin och i ideologiska föreningar som arbetar med sexualitet.