Maria Carola-Bure, psykolog, terapeut och klinisk sexolog

Hittills

Här följer en räcka årtal, som är tänkta att ge en kronologisk bild över, och en inblick i mitt professionella liv. Den första punkten finns med för att informera om min ålder.

1960: Föds i Stockholm

1987: Påbörjar psykologprogrammet i Umeå

1988: Börjar studera klinisk sexologi i Umeå

1992: Psykologexamen. Flyttar till Gotland. PTP som skolpsykolog i Visby 1 år.

1993: Psykolog legitimation. Erhåller tjänst som barnomsorgspsykolog, hela Gotland 7 år.

1995: Startar firman BC Psykologresurs. Arbetar på privat gynmottagning, som egen företagare, med sexologisk samtalsbehandling 10 år. Samarbete med Rädda Barnen, i projektet ”Hur mår våra barn”.

1997: Deltar i nordisk konferens (Nordic Association for Sexology, NACS) i Saltsjöbaden, SE.

1998: Deltar i nordisk konferens (NACS) i Rungsted, DK.

1999: Väljs till kassör i Svensk Förening för Sexologi (Svensk Förening för Sexologi, SFS) 11 år. Deltar i nordisk konferens (NACS) i Grimstad, NO.

2000: Erhåller tjänst inom Barn- och Ungdomspsykiatrin, Gotlands kommun 4 år. Deltar i nordisk konferens (NACS) i Helsingfors, FI.

2001: Är med (SFS) och anordnar nordisk konferens i sexologi (NACS) i Visby, SE.

2002: Deltar i nordisk konferens (NACS) i Köpenhamn, DK.

2003: Deltar i nordisk konferens (NACS) i Pärnu, ES. Deltar i Sheffieldgruppens SAR-kurs i Tisvildeleje.

2004: Erhåller tjänst inom Vuxenpsykiatrin, Gotlands kommun 6 år. Deltar i nordisk konferens (NACS) i Trondheim, NO.

2005: Påbörjar legitimationsgrundande psykoterapeututbildning i Uppsala. Deltar i nordisk konferens (NACS) i Jyväskylä, FI.

2006: Auktorisation som Specialist in Clinical Sexology (NACS). Är med (SFS) och anordnar nordisk konferens i sexologi (NACS) i Göteborg, SE. Deltar i europeisk konferens (European Federation of Sexology, EFS) i Prag. Deltar i nationell konferens om transsexuell hälsa i Linköping.

2007: Psykoterapeut legitimation. Börjar arbeta deltid på Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska sjukhuset, Huddinge, 8 år. Deltar i världskongress (World Association for Sexual Health, WAS) i Sydney. Deltar i nordisk konferens (NACS) i Köpenhamn, DK.

2008: Deltar i världskongress (International Association for the Treatment of Sexual Offenders, IATSO) i Kapstaden. Deltar i nationell konferens (Svensk Förening för Transsexuell Hälsa, SFTH) i Stockholm.

2009: Är med (SFS) och anordnar världskongress i sexologi (WAS) i Göteborg.

2010: Erhåller tjänst inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Gotlands kommun, 2 år. Deltar i nordisk konferens (NACS) i Tallinn, ES. Deltar i världskongress (IATSO) i Oslo.

2011: Flyttar till Stockholm.

2012: Deltar i världskongress (IATSO) i Berlin.

2013: Väljs till sekreterare i SFS styrelse, 1 år. Deltar i nordisk konferens (NACS) i Ålborg, DK. Väljs in i Nordiskt handledarforums styrgrupp (NACS), som skapas det året. Deltar i nationell konferens (SFTH) i Stockholm.

2014: Väljs till kassör i SFS styrelse. Är med (SFS) och anordnar nordisk konferens (NACS) i Malmö, SE. Startar BC Psykologresurs AB.

2015: Påbörjar lärar- och handledarutbildning i psykoterapi, SAPU i Stockholm. Deltar i nordisk konferens (NACS) i Reykjavik, Island. Deltar i världskongress, existensiell psykoterapi, i London. Avslutar min tjänst på Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, KS, Stockholm.

2016: Påbörjar symboldramautbildning, Svensk symboldramaförening, Stockholm, 2 år. Deltar i världskongress (IATSO) i Köpenhamn. Deltar i nordisk konferens (NACS) i Tartu, Estland. Färdigställer lärar- och handledarutbildning i psykoterapi.

2017. Blir medlem i Institutet för psykoterapi, Stockholm. Påbörjar diplomutbildning i gruppanalys, Gruppanalytiska institutet, Stockholm. Deltar i världskongress (WAS) i Prag, Tjeckien. Deltar i nordisk konferens (NACS) i Trondheim, Norge..

2018. Väljs till kassör i Privatpraktiserande psykologers (PPP) styrelse. Färdigställer symboldramautbildning. Deltar i kurs om att arbeta med död och smärta i Vence, Frankrike.