Maria Carola-Bure, psykolog, terapeut och klinisk sexolog

Länkar

Organisationer kopplade till sexualitet/sexologi:

Svensk Förening för Sexologi (SfS) – www.svensksexologi.se

European Federation of Sexology (EFS) – www.europeansexology.com

World Association for Sexual Health (WAS) – www.worldsexology.org

Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) – www.sssm.dk

European Society for Sexual Medicine (ESSM) – www.essm.org

International Society for Sexual Medicine (ISSM) – www.issm.info

International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) – www.iatso.org

Svensk Förening för Transsexuell Hälsa (SFTH) – www.sfth.se

World Professional Association for Transgender Health (WPATH) – www.wpath.org

Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU) – www.rfsu.se

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) – www.rfsl.se

The International Academy of Sex Research (IASR) – www.iasrsite.org

Organisationer kopplade till psykologi/psykoterapi:

Sveriges Forensiska Psykologers Förening (SFPF) – www.forpsyk.se

The New School of Psychotherapy and Counselling (NSPC) – www.nspc.org.uk (existensiell psykoterapi)

Sällskapet för Existensiell Psykoterapi (SEPT) – www.sept.nu

Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) – www.sepiweb.org

Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapi (SFRP) – www.sfrp.se

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (CBTI) – www.cbti.se

Svenska Föreningen för Symboldrama – www.symboldrama.se

Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC) – www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

Mottagningar:

Emotivum – emotivum.se – Psykoterapimottagningen där samtalet är viktigare än diagnosen

Institutet för Psykoterapi, Kungsholmen – www.institutetförpsykoterapi.se

Gruppanalytiska Institutet – www.gruppanalys.se