Maria Carola-Bure, psykolog, terapeut och klinisk sexolog

Utbildningar

Inom Svensk Förening för Sexologis (SfS) försorg ges två utbildningar för medlemmar kring sexualitet och egna attityder/normer i ämnet (SAR/SSA). Jag har varit kursledare på dessa. De är bägge internatkurser och finns på grundnivå, 25 timmar och som fortsättningskurs, 23 timmar. På grundnivån handlar det i huvudsak om olika teman, reaktioner och reflektioner kring sig själv och dessa teman. Fortsättningskursen fokuserar på svåra samtal i behandling och reaktioner och reflektioner kring det som, för en själv, kan upplevas svårt att prata om. Är man, eller vill bli medlem i SfS och är intresserad av ovanstående kurser, gå in på www.svensksexologi.se och läs mer.

Historik:

Sex och samlevnad, Riktade sig till personal på Rehabcentret Björkgården, Sävar, 7 tillfällen genom ABF, 1990-91.

Sexologi för psykoterapeuter – Sexualmedicin och Relationell psykoterapi. Riktade sig till psykoterapeuter, minst grundutbildning i psykoterapi, Stockholm, 10 tillfällen, 2014-15, 2015-16 samt 2016-17.

SAR/SSA, Grundkurs för medlemmar i SfS. Wiks slott/folkhögskola, september 2015 samt september 2016 och på Nordiska folkhögskolan, Kungälv, oktober 2016. Fortsättningskurs gavs på Wiks slott/folkhögskola i december 2016